Polgárjogi ügyeknél alapvetően felperesről és alperesről beszélhetünk. A fél fogalma körüli vitát mindenképpen a hatályos tételes jogszabályok alapján kell megoldani. E tekintetben a kollektív múltbeli bölcseletet támasztja alá, mind a…

Releváns blog cikk(ek):

Mielőtt jelen írásomba belekezdtem, sokat töprengtem azon, hogy vajon a jogi kérdések, avagy a szociális témák kategóriájába helyezzem -e? Végül arra az álláspontra helyezkedtem, hogy mindkettőbe teljes mértékben beleillik, lévén…

Releváns blog cikk(ek):