A Fed története

A FED, az Amerikai Egyesült Államok, Szövetségi Tartalék Rendszere, miként is született meg❓

ℹ️ A FED nem más mint a Federal Reserve szavak, nem hivatalos rövidítése. Egészen pontosan Federal Reserve System a helyes megnevezés.

Magyarra fordítva ez a kifejezés, az USA Szövetségi Tartalék Rendszere jelentés irányába kíván mutatni. Noha koránt sem ezt a célt szolgálja, ezt csupán egy demokratikusnak tűnő látszatrendszer tálalja.

FED működése

Fed logóMár magzati, csíra állapotában sem az átlagpolgárok érdekét szolgálta, inkább belső üzleti szféra érdekeinek motorja kívánt lenni. Bár ezzel ellentétes tanokat adagolt. Ez manapság egy nagyon is áttekinthetetlen szövevényes üzleti hálózatot takar, ahol a kapcsolatokat igen nehéz visszafejteni és a legnagyobb bankárcsaládok agytröszt eredménye.

✅ A Fed létrehozásának dátuma : 1913. december 23. Ez volt ugyanis a nap, amikor a Federal Reserve törvény ezt az intézményt létrehozta. Persze ok nélkül nincs semmi. S azt is jól tudjuk, hogy a pokolba vezető út is jóindulattal van kikövezve. Jelen írásomban megpróbálok a történelmi előzményekre is rávilágítani, így olvasóm számára talán tisztább lesz a kép, hogy miként is kaphatott teret, napjaink egyik legnagyobb problémája, miszerint az egész Föld globális pénzügyi rendszere oligarchák kezében van. Ettől a dátumtól kezdve, az amerikai demokrácia, folyamatos kiüresítését szenvedi el.

📣 A Fed törvény időzítése egyáltalán nem volt véletlen!

Fehér Ház (White House, USA) ahol 1913. december 23.-án késői órákban a Federal Reserve törvényt beiktatták, ezzel életre keltve a Fed intézményrendszerét!

🤔 A lehető legkésőbbi órákban iktatták be a törvényt,

s természetesen pont a szent nap, december 24. előtt, amikor a képviselők nagy része, a kodifikációs folyamatok eredményeként benyújtott tervezetek megtekintésére, szinte alig mentek be a Fehér Házba.

Ezen a december 23.-i (keddi) gyászos napon, nyomták keresztül a törvényt, sikerrel egy egészséges világ működésének rákos burjánzását előidézve❗

Jegybankok, amelyek meghatározzák a világ gazdasági eseményeit:

  • Az Amerikai Egyesült Államok központi bankja, az említett 🔗FED.
  • Európai Központi Bank, 🔗EKB. Ez az Európai Monetáris Unió központi bankja.
  • 🔗 Bank of Japan, Japán központi bankja.
  • Végül pedig az Egyesült Királyság központi bankja, 🔗 Bank of England.

A Fed már eleve egy kakukktojás

🔈Annak érdekében, hogy írásom további része mindenki számára könnyen emészthető legyen, feltétlenül fontos egy dolgot tisztázni.

Mi is lenne egy jegybank természetes funkciója, egy valódi nemzetállam keretrendszerében❓

👏 Normális, valódi nemzetállam esetében, maga az állam maximális kontrollal kell, hogy rendelkezzen a valóban saját jegybankja felett, nem csupán részlegessel ❗

💡Az USA jegybankja, teljesen más sztori, ugyanis itt az állami kontroll annyiban merül ki, hogy az éppen regnáló elnök nevezi ki a Fed elnökét, amennyiben annak ciklusa lejár.

Jerome Powell a FED jelenlegi elnöke

☑️ Publikációm készítésekor aktuális elnök : a fenti fotón látható Jerome Powell, őt az egykor regnáló Donald Trump, USA elnök nevezte ki.

📣Igazából egy formális eljárás, hiszen az államilag kontrollált jegybankoktól eltérően, az Amerikai Federal Reserve vegyes állami-privát, de leginkább privát rendszerben működik❗

A Fed felépítése

A Fed, stratégiai fontos részei a struktúrában, ezeket igyekszem prioritás szerinti sorrendben megadni:

USA elnöke által kinevezett washingtoni székhellyel rendelkező Kormányzótanács.

FOMC – Federal Open Market Committee azaz Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság, ahol a tagok, heten mint a gonoszok, pont az előbb említett és igen nagy prioritással bíró Kormányzótanács tagjaiból kerülnek ki. Továbbá a FOMC tagjai még, a 12 regionális Federal Reserve bank öt bankelnök tagja. Ebből az 5 tagból 1 tag, a New York-i bankelnök, mindig a rendszer része, míg a maradék 11 regionális Federal Reserve bankelnökök közül, hogy a maradék négyet ki alkotja, annak alapja az alkalmazott rotációs rendszer.

Melyek a Federal Reserve 12 kerületi bankjai?

A bankok nevét a székhelyükről kapták – Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas és San Francisco. A tartalékbankok bankokat, az Egyesült Államok kincstárát és közvetve a nyilvánosságot szolgálják ki.

Legalábbis egy zseniálisan felépített demokratikus elveken alapuló rendszer látszatát lobogtatva.

Történelmi ominózuspontok avagy az út a Federal Reserve-törvény első vázlatához!

Teljesen az oligarchák stílszerű terepén, az egyébként régi időkben „Milliomos falunak” nevezett helyen, a Jekyll-szigeten, Amerika egykori leggazdagabb lakóinak területén történtek meg az előkészületek, már 1910-ben.

📜Történelmi előzmények

✅ Az előzmények megértéséhez feltétlen fontos átbeszélnünk az 1863 és 1910 közötti időszak súlyos problémáit!

Az USA bankrendszerének hibái

1863 és 1910 között három nagy bankpánik és további nyolc helyi tört ki az Egyesült Államokban.

Ezek a pánikok részben az ország „rugalmatlan” valutájából fakadtak:

a bankjegykínálat nem bővült és nem zsugorodott a gazdaság igényeihez igazodva!

A háttérben lévő ok
  1. Ez az 1863-as és 1864-es nemzeti banktörvény nem szándékos következménye volt, amely előírta, hogy minden valutát amerikai államkötvényekkel kell fedezni. Mivel az aggregált kötvénykínálat hosszú időszakokra rögzített, a kötvények összesített kínálata is korlátozott volt.
  2. Ezenkívül ahhoz, hogy egy bank új kötvényeket bocsásson ki, kötvényeket kellett vásárolnia, ezeket a kötvényeket letétbe helyeznie az Egyesült Államok kincstáránál. Meg kellett várnia, amíg a kincstár engedélyezi a bankjegyek kinyomtatását, majd ismét várnia a bankjegyek kinyomtatását és kiszállítását. Az egész folyamat akár három hétig is eltarthatott. Ennek eredményeként a bankok nehezen tudtak elegendő valutát biztosítani a kereslet szezonális növekedése, például az őszi betakarítás és az ünnepi bevásárlási szezon idején.

A bankok a sok gazdasági visszaesést kísérő bankpánik idején is küzdöttek azért, hogy elegendő valutát biztosítsanak, amikor egyszerre sokan rohantak a betétfelvételre!

A bankrendszer globális képe anno

A századforduló bankrendszere is erősen széttagolt volt. Az 1900-as évek elején az országban több mint 27 000 bank volt. Ez a sok kis bank a bankközi betétek és elszámolóházak komplex rendszerén keresztül kapcsolódott a városok nagyobb bankjaihoz.

A valuta mögött számos európai országban kereskedelmi papírok álltak, amelyek volumene a gazdasággal együtt természetesen bővült és csökkent.

Ezekben az országokban is voltak központi bankok, amelyek újra diszkontálták a kereskedelmi papírokat; a diszkontráta meghatározásával a jegybank segíthetné a valuta áramlásának szabályozását alapon. A központi bank bizonyos körülmények között „végső hitelezőként” is felléphet, és válság idején hiteleket nyújthat a bankoknak (ügyes trükk, főleg a mai modern viszonyok között).

A bankárok, üzletemberek és politikai döntéshozók tisztában voltak a problémákkal, és számos csoport dolgozott a valutareformra vonatkozó különböző javaslatokon.

A Wall Streeten azonban néhány fiatal pénzember érdeklődni kezdett egy központi bank létrehozása iránt.

Henry Davison

Az egyik ilyen bankár Henry Davison volt, a J.P. Morgan and Co. partnere.

Davison irodafiúként kezdte pályafutását egy kis connecticuti bankban, és gyorsan feljutott a banki világba, és a First National Bank of New York alelnöke lett.

1903-ban a First Nationalnál, Davison megalapította a Bankers Trust Company-t, amely az ország második legnagyobb vagyonkezelő társasága lett. Öt évvel később J. Pierpont Morgan pedig felkérte Davisont, hogy csatlakozzon a cégéhez.

Frank Vanderlip
Frank Vanderlip egy körkörös utat követett a Wall Street felé. Egy farmon nőtt fel, Aurora (Illinois állam) mellett, és tinédzserként munkát vállalt egy gépműhelyben, hogy eltartsa családját, miután apja meghalt.
Később szerkesztőként dolgozott egy kisvárosi újságnál, majd Chicagóba került, ahol csatlakozott a Tribune-hoz, és végül a pénzügyi rovat szerkesztője lett. Amikor Lyman Gage chicagói bankárt kinevezték pénzügyminiszternek, megkérte Vanderlipet, hogy kísérje el Washingtonba magántitkárként. Hónapokon belül Vanderlipet titkárhelyettessé léptették elő, és az 1,4 milliárd dolláros spanyol-amerikai háborús kötvények eladásának sikeres kezelése felkeltette a Wall Street figyelmét.
1901-ben távozott a Treasury-től a National City Bankhoz, a Citibank elődjéhez, majd nyolc évvel később a bank elnöke lett.
Paul Warburg

Paul Warburg, a Kuhn, Loeb and Co. befektetési bank partnere az Egyesült Államok bankrendszerének egyik leghangosabb kritikusa volt. Kuhn, Loeb 1977-ben egyesült a Lehman Brothers-szel.

Warburg Németországban született egy gazdag bankár családban, és Hamburgban, Londonban és Párizsban dolgozott, mielőtt 1902-ben az Egyesült Államokba költözött. Számos beszédet tartott és cikkeket írt a központi bank erényeiről, köztük ilyen írása volt a

„The Defects and Needs of Our Banking System”

amely a New York Timesban jelent meg 1907. január 6-án. Ebben megjegyezte, hogy az Egyesült Államok bankrendszere „kb. ugyanaz, mint amit Európa a Mediciek idején, Ázsia pedig minden valószínűség szerint Hammurapi idején ért el.”

Egy olyan rendszert szorgalmazott, mint amilyet az európai országok is használnak, amelyben a központi bank rövid lejáratú kereskedelmi hitelekkel fedezett valutát bocsátott ki. Pénzügyi fejlődésünkben egy olyan ponthoz érkeztünk – írta –, ahol feltétlenül tennünk kell valamit annak érdekében, hogy orvosoljuk azokat a bajokat, amelyektől szenvedünk.

Az 1907-es bankpánik

1907-ben egy elég nagy bankpánik tört ki, amelynek folyamodványa volt tulajdonképpen az, hogy Nelson W. Aldrich a képbe került. Nelson W. Aldrich egy szenátusi republikánus vezető, valamint pénzügyi szakember volt, és több ország bankrendszerét, köztük Németországét is behatóan tanulmányozta.

Nem azt mondom, hogy a történet kulcsfigurája, de a szikrát mindenképpen Aldrich teremtette meg azzal a gondolatával, és németországi utazása után elvi meggyőződésével, miszerint egy központi bank sokkal jobban működik mint egy államkötvényekre épített rendszer❗

🤔 Érdekes, hogy a kialakult elvi meggyőződése szöges ellentétbe került előzetes meglátásával, amely inkább közelebb állt a nemzetállam formációjához.

Jekyll-sziget: Ahol a Fed ötlet kibontakozott!
Egy titkos találkozó egy félreeső üdülőhelyen, új központi bankrendszerhez vezetett

1910. november végén Nelson W. Aldrich szenátor és A. Piatt Andrew, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának titkárhelyettese, valamint az ország öt vezető finanszírozója (Frank Vanderlip, Henry P. Davison, Benjamin Strong és Paul Warburg) megérkezett a Jekyll Island Club titkos találkozó helyszínére, ami jelenleg így néz ki:

Egyebekben jelen voltak
John Pierpont Morgan
John D. Rockefeller

valamint Kuhn, Loeb, & Co. bankok képviselői is!

Paul Warburg

Ez a titkos találkozás a Jekyll szigeten az ország monetáris politikájának és bankrendszerének megtervezésére, a Federal Reserve-t, Amerika központi bankjaként fogalmazza meg.

A stratéga Paul Warburg!

A megbeszéléseket a fotón látható Paul Warburg irányította és ő készítette elő a Federal-Reserve törvény első vázlatát. Tehát a kulcsfigura leginkább ő volt és Rockefeller. Valamint mint tényező és az egész jövőt megformáló 🔗Rothschild család, szintén porondra kerül.

📜 A Federal Reserve Bank of Atlanta szerint ezen az 1910-es jekyll-szigeti találkozó eredményeképpen, törvénytervezetet alkottak az Egyesült Államok központi bankjának létrehozásáról.

ℹ️ Ennek a tervezetnek egyes részeit (mint Aldrich-terv) beépítették az 1913-as Federal Reserve törvénybe.❗Nyilván az egészséges mentalitás gyomra ezt nem vette volna be, node ahogy a fentiekben írtam, ezért választották a december 23. legkésőbbi még lehetséges időpontját a törvény beiktatásához.

A törvény befogadhatóságának muníciója

Kellett hozzá egy újonnan választott elnök, Thomas Woodrow Wilson. Igen ez az ember volt az USA 28. számú elnöke.

Ez az USA elnök Magyarországnak sem kedvezett!

✔️ Nem elfelejtendő azért, hogy aki szélesebb történelmi ismeretekkel rendelkezik átlátja azt is, hogy ez a bizonyos Woodrow jelentős szerepet játszik, Magyarország megcsonkításában, hiszen gőzerővel támogatta a Trianoni diktátumok létrejöttét!

Megfigyelhető, hogy az ’56-os Amerikában élő magyarok, rendszerint nem szavaznak a demokratákra, talán nem véletlenül!

A Demokrata Párt tagjaként Wilson a Princeton Egyetem elnökeként és New Jersey kormányzójaként szolgált, mielőtt megnyerte az 1912-es elnökválasztást. Elnökként Wilson megváltoztatta a nemzet gazdaságpolitikáját, és 1917-ben az Egyesült Államokat az első világháborúba vezette. Ő volt a Népszövetség vezető építésze, és progresszív külpolitikai álláspontja, wilsonizmus néven terjedt el. Csupán visszautalok a Fed létrehozására, ami 1913-ban történt. Igazából az összes háború a FED, illetve az USA mögötti parazita állam érdekét szolgálta és szolgálja napjainkban is.

🚀 Körülbelül itt van a tényleges kiindulási pont, amikor egy nemzetállam pénzügyi rendszere átkerül privátkezekbe!

Woodrow egykori USA elnök azért is volt jelentős ebben a történetben, mert az általam fentiekben hivatkozott Aldrich-terv, elég sok ellenlábast kapott a politikai palettán.

Azzal vádolták ugyanis, hogy a gazdag bankárokhoz, mint J. P. Morganhez és John D. Rockefellerhez fűződő szoros kapcsolatai miatt elfogult a témában❗

Ezek a vádak egyáltalán nem voltak alaptalanok. Az emberiség számára talán a jövő irányába az egyik tanulság az lehet, hogy különösen kiemelten egy ország Parlamentjében a legaktívabban, mindig akkor kell részt venni, amikor már eleve gyanús, életszerűtlen egy időpont meghatározása az egész nemzetet érintő, sorsdöntő kérdésben. Márpedig ez mindenképpen az volt. S az, hogy azóta egy egész Föld nevű bolygót örök rabszolgasorsba döntött az akkor kitalált pénzügyi rendszer, ezáltal egy globális problémát idézve elő, már az összes többi „nemzetállam” sara is egyben.

📣 S igen, az hogy nemzetállam itt már idézőjelet kell alkalmaznom, ugyanis megkérdőjelezendő, hogyha egy nemzet legfontosabb gazdaságát visszatükrözni képes pénzügyi rendszer, magánkézben van, akkor mennyire beszélhetünk itt egy nemzet valódi szuverenitásáról

Rothschild család mint tényező!

A világ globális pénzügyi formálásában a Rothschild család meglehetősen aktív teljesítményt nyújtott.

📜 A 19. század első felében a fenti fotón látható öt Rothschild fivér szépen elkezdte bekebelezni a színfalak mögött Anglia, Franciaország, Oroszország, Ausztria, Belgium, Spanyolország, Nápoly, Portugália, Brazília és több német provincia, valamint egyéb országok pénzügyi rendszerét.

A színfalak mögött tartózkodás művészete!

A Talmud egyébként a titkolózás tana is, hiszen annak érdekében, hogy egy és kizárólag egy közösséget emelhessen az összes többi fölé, meglehetősen precíz összedolgozásra van szükség, amelynek a miértjét, de legfőképp hogyan lényegi részét, csak az elit kör ismerheti.

A legtöbb bonyolult és kapcsolati rendszereikben nagyon nehezen visszafejthető, manapság főként az alapítványok és offshore cégek rendszerén keresztül kiszipolyozott vagyonok köré szerveződő gigantikus és tényleg átláthatatlan üzleti kapcsolati rendszerek beindító motorja, a létező legnagyobb bankárcsaládok!

A titkolózás egyébként a Rothschild család vonatkozásában már már művészetként bontakozik ki!

De, hogy tartható fent ez a rendszer❓

A nem publikus állam, az államban elmélettel és sajnálatos módon gyakorlattal❗
✅ Az eredeti USA alapja, nem kérdéses, hogy a Függetlenségi Nyilatkozathoz kapcsolódik, hiszen voltaképpen ez az Egyesült Államok Alkotmányának Amerikája, mondhatni egy egészséges nemzetállam, amihez egykoron az Alapító Atyák adták a nevüket.
☑️ A másik állam, rejtőzve a háttérben, igazából a megfoghatatlan és közvetlenül sosem, csupán közvetetten érzékelhető, a manapság már globális pénzrendszert irányító pénzvagyon-tulajdonosi elit.
S ez a 🔗 Federal Reserve System, amelynek születési körülményeiről a fentiekben értekeztem.

A Fed egy alkotmányellenes képződmény

Sajnálatos, hogy a rendszer fenntartható, hiszen ha alaposan áttanulmányozzuk az Egyesült Államok alkotmányát, akkor egészen egyszerűen kijelenthető, hogy a Fed létezése alkotmányellenes!

Az Alapító Atyák eleve tisztában voltak egy magánpénzrendszer veszélyeivel és 1776. július 4.-én az alkotmányban deklarálva is lett, azzal, hogy kijelentették a pénz kibocsátásának joga kizárólag a választott törvényhozásé. Alatta pedig értendő, a képviselőház és a szenátusból álló Kongresszus. Hiszen a választott törvényhozás joga kell legyen a monetáris felségjogok és a pénzügyi szuverenitás gyakorlása a nép szolgálatában.

A központi bank elv gondolatának egyik legjobb ellenzője, maga Thomas Jefferson volt az Egyesült Államok harmadik elnöke.

A maffiarendszer felszámolásának szükségessége

Ron Paul amerikai politikus, orvos és író a Fed legnagyobb ellenzője!

Azon a határozott állásponton vagyok, hogy az ezzel kapcsolatos leghasznosabb ismereteket, Ron Paul,

📖 a Fed megszüntetésének szükségességéről, „End of the Fed” című könyve foglalja össze.

Ronald Ernest Paul (született 1935. augusztus 20.) amerikai író, aktivista, orvos és nyugdíjas politikus, aki 1976 és 1977 között, majd 1979 és 1985 között Texas 22. és 14. kongresszusi körzetében tevékenykedett és az Egyesült Államok képviselőjeként szolgált, 2013-ig nagyon aktív volt.

Három alkalommal pályázott az Egyesült Államok elnöki posztjára: 1988-ban a Libertárius Párt jelöltjeként, 2008-ban és 2012-ben pedig a Republikánus Párt jelöltjeként.

Mit is jelent a Fed, gyakorlatilag globális uralma, s legfőképp, miként ment ez végbe?

🤔 A jogilag tisztán és logikusan gondolkodókat sokszor az összeesküvés elméletek gyártói stigmáját kapják. Ugyanakkor a Fed valóban a mögötte álló pénzügyi oligarchákkal (állam az államban) a globális hálóját az egész Földre nagy sikerrel kivetette.

A Földön lévő országokhoz tartozó, mostanra már csak „nemzetállamok” mindent megtettek azért, hogy az adott ország területén élő népet, folyamatosan és szisztematikusan elválasszák attól a pozíciótól, amit hívhatunk akár úgyis, hogy „minden hatalom a népé”.  Sok országban felszámolták már azt, hogy egy országot meghatározó legmagasabb szintű normába (Alkotmány) a népnek bármiféle beleszólása, vagy ráhatása legyen.

Ennek egy jó példája, valamilyen ideológiára legyártott, „jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat” belecsempészése, egy új, egyébként néptől független Alkotmány megteremtése érdekében.

❗Nagyon sok országban ezek a folyamatok végbementek, s főként ennek köszönhető a végtelen pénzügyi adósságspirál, amely látszólag a legnagyobb oligarchák érdekét szolgálja. De azért mondom, hogy ez csak egy látszólagos dolog, mert ez fenntarthatatlan, s a jövőkép, igencsak öngyilkos ösvényen nyugszik!

💡Ismeretterjesztő anyagom konklúziójaként még elmondani kívánom, hogy az általam már hivatkozott Talmud mélyreható ismerete nélkül, a világtörténelem főbb mozzanatait, mi miért és milyen spekuláns terv szerint ment végbe, azt megismerni, megérteni, lehetetlen vállalkozás. A privát kézben lévő Fed, világra erőltetett monetáris pénzügyi rendszerét, csak és kizárólag egy manipulációtól mentes, alternatív monetáris pénzügyi rendszer döntheti meg, melynek adaptálását a keleti régió hellyel közzel már meg is kezdte.

📣 Ha megosztanád írásom ⬇️
Twitter, Facebook, VKontakte, Buffer, LinkedIn,

Szólj hozzá!