Behajtó cégek hatásköre és a végrehajtás | Inspiratív Kalauz

A behajtó cégek és a végrehajtó közötti különbség

Több közösségi hálózatnak is a tagja vagyok, mint amilyen a Facebook. Köztudott, hogy rengeteg megoldással kecsegtet már a digitális világ arra, hogy az emberek megosszák érdeklődésük tárgyát, gondolataikat egymás között. A jogi kérdések témájában is rengeteg beszélgetős csoport került már beizzításra. Az emberek kommunikációja alapján, sajnálatos módon azt kell, hogy megállapítsam, a legtöbben azt sem tudják, hogy mi az, hogy behajtó cég, s mit jelent az, hogy végrehajtó.


Lássuk pontosan, mi is a behajtó cég?!

 • A behajtó cég, igazából semmilyen állami jogosítvánnyal nem rendelkezik. Ugyanolyan cégek, akár csak a gazdasági élet szférájában szereplő többi cég.
 • Intézkedése, egyetlen egy lehet, felvenni a kapcsolatot, az adósalannyal annak érdekében, hogy fizetési teljesítésre késztesse. Ugyanakkor itt meg kell jegyeznem, hogy egy behajtó cég, nem léphet át bizonyos korlátokat, és magatartása nem válhat zaklatóvá.
 • Érdemes tudni a behajtó cégekről azt is, hogy az adósalanyt csak és kizárólag akkor kereshetik meg, ha valamilyen formában erre jogalapjuk van. Például ha egy behajtó cég megszerezte a Polgári Törvénykönyv szerinti engedményezéses eljárásával a követeléskezelés jogát, akkor mint engedményes, az adósalannyal szemben megkeresést hajthat végre, és felkérheti adóssága rendezésére. Engedményes egy behajtó cég csak úgy lehet, ha az engedményezővel (tehát azzal a céggel, akivel az adósalany eredetileg szerződéses jogviszonyba került, s akinél a kintlevősége keletkezett) úgynevezett engedményezési szerződést köt. Jóllehet az engedményezési szerződés, az adósalany szempontjából, absztrakt jogügyletnek számít, tehát ennek a szerződésnek az adósalany nem részese, nem alanya, és a Ptk. anyagi jogi szabályozása nem is ír elő formakényszert, az engedményezés, mint követeléskezelő átruházó jogügyletre (értsd: a szerződésnek elvileg nem kell írásban lennie) de ettől függetlenül az adósalany kérheti az engedményezési szerződés megtekintését.  Az engedményezési értesítőt, amely egy kétoldalú jognyilatkozat az engedményező és engedményes között, azt mindenféleképpen, hiszen az tartalmazza a teljesítésre való felhívást is!
 • Nem árt azt sem tudni, hogy nem megy ám olyan egyszerűen az igen tisztelt behajtó cégeknek az a bizonyos engedményezéses eljárás. Ugyanis a hatályos Ptk. 6:193§ (2) bekezdése kimondja, hogy A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges.” Mit is jelent ez? Azt kérem alázatossággal, hogy egy behajtócég, engedményezési szerződés útján a követeléskezelés jogát, csak akkor szerezheti meg, hogyha magára nézve kötelezőnek tartja azt a szerződéses jogviszonyt, amely eredetileg az engedményező és az adósalany között volt. Erre pedig, a behajtó cég részéről, bizony egy elfogadó nyilatkozat szükségeltetik. Ha ilyen nincs, akkor egy esetleges per során, a behajtó cégnek a perbeli legitimációjával – kereshetőségi jog – súlyos problémája lesz. A perbeli legitimáció hiánya, pedig olyan anyagi jogi szempontú kérdés, amely csak és kizárólag a behajtó cég keresetének, érdemi elutasításával végződhet.

Mire jogosult a behajtó cég, ha  az adósalany megvan győződve saját igazáról és nem hajlandó fizetni?

Igazából az égvilágon semmire, mert lehetőségei szűkösek. Pontosan ugyanazok a lehetőségei vannak, mint bárki másnak aki szeretne mint jogosult, pénzösszeget behajtani egy kötelezettől. Ha az adósalany a fizetési felszólítása ellenére sem fizet, s a behajtó cégnek érvényes engedményezési szerződése van, akkor annyit tehet, hogy az adósalannyal szemben, közjegyző útján kérheti, egy FMHfizetési meghagyás kibocsátását. Akit az FMH érdekel, keresse meg a cikkem, mert erről már írtam!

Mire nem jogosult a behajtó cég?

Nem állíthatja be magát úgy, mintha végrehajtói jogosítványai lennének, s egy adósalany munkáltatója felé sem kérhet letiltást! S ami nagyon fontos, nem merítheti ki a zaklatás büntetőjogi tényállását.

Az eddigi tapasztalatok alapján, mivel trükköznek a behajtó cégek?

Mivel az esetek többségében a követelésükre, semmilyen jogalap nincs, s a velük folytatott perek, rendszerint az 5 perces kávéperek kategóriájába tartoznak, ezért mindenféleképpen megpróbálják elérni az adósalanynál, hogy jogalapjuk legyen!

Az adósalanyok részére kiszoktak küldeni egy formanyomtatványt, amelyben érdekes módon két választási lehetőséget biztosítanak a jognyilatkozat megtételére (senki ne töltsön ki ilyen jognyilatkozatot). Az egyik lehetőség a kínálatukban, hogy az adósalany elismeri a tartozását és vállalja, hogy egy összegben ki is fizeti. A másik opció az szokott lenni, hogy meglehetősen csalárd módon, részletfizetési lehetőséget nyújtanak, olyan kamattal terhelten, amelyre törvényes adta joguk nincs is.

S ezek után lássuk, milyen jogosítványa van a végrehajtónak?

 • A végrehajtás már teljesen más tészta. Ez törvényes keretek között működik, s jelenleg az 1994. évi LIII. törvény azaz a bírósági végrehajtásról szóló törvény az, amely a hivatalosan bejegyzett végrehajtói irodák számára a működési keretet szolgáltatja, s erre röviden mint Vht. hivatkoznak. A végrehajtás gyakorlatilag nem más, mint az elméleti ítélkezés, gyakorlati színtere. Egy végrehajtó, végrehajtói okirat alapján jár el, amelyet az a Bíróság állít ki, amely az adott ügyben az ítéletet meghozta.
 • Fontos tudni, hogy a végrehajtót, ugyanazok a hatósági jogosítványok megilletik, mint a Bíróságot.
 • Egy végrehajtó csak és kizárólag jogerős ítélet / határozat alapján járhat el. Pontosan ezért kell arra odafigyelni, hogy ha úgy véljük egy behajtó cég rosszul látja a dolgokat, s nekünk van igazunk, akkor a kibocsátott FMH – fizetési meghagyással szemben mindenképpen mondjunk ellent, mert annak hiánya, egy közjegyző által ellátott jogerős záradék lesz, amit a végrehajtó mint ítélt dolog, végre hajt!
 • A végrehajtó intézkedésével szemben, végrehajtási kifogással lehet élni, de ez egy nagyon összetett, komplex rendszer, s nagyon nehézkes itt a bizonyítás, arról már nem is beszélve, hogy egy jogerős ítélet mindenféleképpen végrehajtható, azt az nem függeszti fel, ha végrehajtási kifogást terjesztünk elő, kivéve akkor ha már maga a Bíróság függeszti fel, mert úgy ítéli meg, hogy helyt fog adni a végrehajtási kifogásnak.
 • A végrehajtó lehetőségei, lévén hatósági jogosítványokkal rendelkezik, sokkal szélesebb spektrumon mozog, mint egy üres frázisokat pufogtató, fenyegetőző és zaklató behajtó cég alternatívái. Az állami végrehajtó a fizetésedre inkasszót állíthat, a törvényi előírások keretéig.  A levonás közös szabályai – Vht. 61.§ (2) – egyértelműsíti, hogy a végrehajtó a fizetés 33%-ig vonhat, de speciális esetekben 50% is lehet a levonás. Különleges eset például az, amikor egy adósalannyal szemben több végrehajtási eljárás is folyamatban van.
 • A végrehajtó az ingatlanod jelzáloggal terhelheti, s ha másként nem fizetsz, akkor az ingatlanod kerül elárvereztetésre.

Személyes véleményem a behajtó cégekről, főként azon adatok alapján, amelyek olyan bajba jutottaktól származnak, akiknek segítségére tudtam lenni, természetesen karitatív tevékenységem keretén belül.

Magyarországon a behajtó szakma, sajnálatos módon egyenlő a fertővel. Egészen egyszerűen hiányzik a szakmaiság és a jog szeretete, tisztelete! Már elnézést, de ha egy behajtó cég, bármilyen vállalkozással engedményezési szerződést köt, mindenféle ellenőrzés nélkül, az már messziről kiállítja magáról a bizonyítványt, hogy bizony gazemberek vagyunk, és hülyékből próbálunk meggazdagodni, nem kicsit, hanem nagyon!

Csak egy – kettő azon nyalánkságok közül, amelyek szerepelni szoktak a behajtó cégek repertoárjában:

 • becsapjuk az adósalanyt, és elismertetjük vele, a tartozást, gyakorlatilag más jognyilatkozati lehetőséget nem is biztosítunk neki
 • pontosan tudjuk, hogy már rég elévült a követelés, de azért mi, persze fillérekért megvásároljuk az engedményezőtől, és igyekszünk zaklatni, megijeszteni / megfélemlíteni az adósalanyt
 • pontosan tudjuk, hogy semmis egy szerződés, amelyen keresztül az égvilágon semmilyen jogkiváltást nem érhetünk el, de azért csak bepróbálkozunk, hátha Józsi bácsi, Mari néni hülye
 • hab szokott lenni a tortán még az is, amikor egy szerződéses jogviszonyt sem tudnak felmutatni, amire alapítanák a követelésüket

 

inspirator