FMH - mi a teendő a fizetési meghagyással? | Inspiratív Kalauz

Fizetési meghagyás

Fizetési meghagyást kaptam, mit tegyek?

Kedves Olvasóm számára aki érdeklődik a különböző jogi témák iránt, most a fizetési meghagyásos eljárások legfontosabb tudnivalóiról szeretnék pár szóban információt nyújtani, amire csak röviden a jogi szakma úgy hivatkozik, hogy FMH.

A jog tudományával foglalkozó szakemberek véleménye teljesen eltér a fizetési meghagyás létjogosultságával kapcsolatosan is. Az egyik réteg úgy véli, hogy igazságtalan egy metodika, hiszen arra hajaz, hogy a tudatlanokat ki lehessen semmizni. A másik réteg pedig úgy van vele, hogy a fizetési meghagyás egy nagyon frappáns, idő és költségkímélő megoldása lehet azon jogosultak számára, akik a kötelezettektől szeretnék megtéríttetni mindazt amire valós jogalapjuk van. Nos, én véleményemmel egyik oldalt sem kívánom erősíteni, bár az kétségtelen, hogy egy jól kitöltött fizetési meghagyással, ahol a bizonyítékokat is precízen feltüntetjük, ezzel információt szolgáltatván a kötelezettnek, ha belátja, hogy tartozásának alapja igenis jogos, és teljesen felesleges lenne egy bírósági eljárás, akkor valóban idő és felesleges pénzkiadás spórolható.A fizetési meghagyások legfontosabb ismérvei

  • a fizetési meghagyásos eljárások jogi kereteit, szabályozását, a 2009. évi L. törvény, azaz a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény részletezi
  • a kibocsátott FMH, mivel közjegyző állítja ki,  jogi értelemben közokiratnak minősül
  • az FMH közjegyző útján történő kibocsátását mindig a jogosult kezdeményezi, vagy személyesen eljárva, ilyenkor szabad közjegyzői választás van, vagy pedig meghatalmazott jogi képviselője útján, ilyenkor a MOKKMagyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszere választ ki az adatbázisból, egy érvényes közjegyzőt az ügyletre. A kibocsátott FMH mindig egy, vagy több adósalannyal, mint kötelezettel szemben állítódik ki
  • fontos tudni a fizetési meghagyásos eljárásokról, hogy a közjegyző, a közokiratba foglalt adatok valódiságát, valamint a követelés alapjául szolgáló törvényességi feltételeket nem vizsgálja, s pontosan ezért vezette be a jogalkotó az ellentmondás jogintézményét
  • az FMH egyik ismérve, hogy az ellentmondásra a kötelezettnek és csak kizárólag a kötelezettnek 15 nap áll rendelkezésére.
  • alapvetően a fizetési meghagyásos eljárás nemperes eljárás, és közjegyzői hatáskörben van. Amennyiben 15 napon belül a kötelezett részéről, a kibocsátott fizetési meghagyással szemben érvényes ellentmondás érkezik (értsd.: csak annyit kell írni, hogy ellentmondasz és két tanúval aláíratod) akkor az addig nemperes eljárás, peres eljárássá változik, amelynek keretét az éppen hatályban levő Pp. azaz Polgári Perrendtartásról szóló törvény (jelen hatályos Pp. a 2016. évi CXXX.) adja.
  • a kisértékű összegek vonatkozásában kötelező érvényű, először nemperes eljárással, azaz fizetési meghagyással indítani

Az érvényes ellentmondás hiánya egy súlyos, jogvesztő hatás

Miért lehet a közjegyzőnek jogerős záradékkal, tehát végrehajtási eljárás alapjául szolgálható iratot kiállítani az ellentmondás hiányában? Ez pofon egyszerű, valójában a hatályos Ptk. (Polgári Törvénykönyv) részletezi, egészen pontosan a 2013. évi V. törvény 8:1§ (3) bekezdése: E törvény alkalmazásában bírósági eljárásnak minősül a fizetési meghagyás is.” Azaz egy kibocsátott fizetési meghagyás, ha nem mondasz ellent, egyenértékű lesz egy jogerős bírósági határozattal!

Érdemes odafigyelni rá, hogy az ellentmondás, valóban érvényes legyen, s ehhez az kell, hogy ellentmondásod két tanúval aláírasd. Itt a tanúk nem az általad előadottakat igazolják, csupán annak tényállását, hogy személyesen előttük írtad alá. Erre akkor van szükséged, ha a fizetési meghagyásnak ügyvéd nélkül mondasz ellent. Álláspontom szerint ez célszerű, mert bírósági eljárás csak akkor lesz belőle, ha a Bíróság egy tértivevényes levélben megkeres, és megküldi számodra a végzést, amely keretében a felperesi beadvány nyomán perbe hív Téged, mint alperest.

Onnantól kezdve, hogy kikerül a közjegyzői hatáskörből, és perré alakul, a szereplőket már nem jogosultnak és kötelezettnek, hanem felperesnek és alperesnek hívjuk, a polgári perrendtartás szabályai alapján.

Mit tartalmazzon az ellentmondásod?

Igazából semmi extrára nincs szükség, ha precíz szeretnél lenni, akkor hivatkozhatsz az fmh törvény pontos jogszabályhely pontjára is, amely az ellentmondásod lehetőségének jogalapját biztosítja:

2009. évi L. törvény 28.§ (1) bekezdése: A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet.

Fontos tudni még, hogy a tértivevényben feladott ellentmondásod a fizetési meghagyáson feltüntetett közjegyző címére küld, s ne a Magya Országos Közjegyzői Kamara címére! Miért nem kell mást írni az ellentmondásba? Egészen egyszerűen azért, mert nincs rá szükség, ugyanis az ellentmondás csupán a perré alakulás jogintézményének kiváltására való, de ugyanakkor a Pp. szabályaiból eredően az ellentmondás nem helyettesítheti a peres eljárás során benyújtott úgynevezett ellenkérelmet.

Mi történik az ellentmondás után?

A közjegyző megküldi az úgynevezett aktanyomatot az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Bíróság részére. Rendszerint illetékességgel és hatáskörrel mindig az a Bíróság rendelkezik, amely az idézendő alperes állandó lakcímén van.

Mikor érdemes ellentmondani?

Felelősségteljesen ellentmondani egy kibocsátott fizetési meghagyásnak csakúgy lehet, ha pontosan tudod, hogy a jogosult által felsorakoztatott bizonyítékokat, vagy teljes mértékben egzakt módon meg tudod cáfolni, vagy pedig a teljes követelés jogalapját, jogi érveléseiddel meg tudod támadni! Mi értendő ezalatt? Például jogi érvelés lehet, ha már eleve elévült a követelés, és ezt bizonyítani is tudod (általában pancser behajtócégek szoktak ilyen idióta próbálkozásokkal előállni), vagy pedig aki követel veled szemben, egy olyan szerződéses jogviszony alapján követel (anyagi jog) amely, vagy érvénytelen, vagy pedig a szerződéses jogviszony jogalapjára épített követeléséhez, például valamilyen jogszabálysértés útján jutott, és ezt Te bizonyítani is tudod.   

inspirator