Jogorvoslat illeték a polgári eljárásban

Jogorvoslat illeték a polgári eljárásban, avagy fellebbezés, felülvizsgálat, perújítás

Témám mint jogorvoslat illeték a polgári eljárási illetékek cikkorozatom folyamodványának szánom!

Jogorvoslat illeték esetén fizetendő a polgári eljárásokban!

Jogorvoslat illeték

Mit jelent a jogorvoslat?

Amikor jogorvoslatról beszélünk, akkor mindig valamilyen vitássá vált igény (jog) játssza a központi szerepet. A polgári eljárásokban különböző jogorvoslati lehetőségek vannak, s ezekre szeretnék kitérni.

A fellebbezés illetéke

Fent hivatkozott cikksorozat indítómban már meghatároztam az illetékalap fogalmát!

Az érdemi határozat, azaz elsőfokú ítélet elleni fellebbezés esetén az illetékalap után fizetendő illetéket az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről azaz Itv. 46§ része határozza meg.

Érdemi határozattal szemben történő fellebbezés esetén

A hivatkozott paragrafus (1) bekezdéséből kristálytisztán megállapítható, hogy az ítélet elleni fellebbezés illetéke az 8% de legalább 15 ezer forint, maximum viszont 2 és fél millió forint.

Házassági bontóperben az ítélet ellen irányuló fellebbezés illetéke

Nem százalék alapú, hanem az Itv. 46§ (2) alapján fix 15 ezer forint.

Nem érdemi határozattal, tehát végzés elleni fellebbezés illetéke

Ezt az információt pedig az Itv. 47.§ (1) bekezdése adja meg. Az illetékalap után az illeték mértéke 3% de legalább 7000 forint és legfeljebb 300 ezer forint.

Közjegyző határozata elleni fellebbezés illetéke

Az Itv. 47.§ (2) alapján ez 10 ezer forint.

Amikor fellebbezésről beszélünk nem biztos, hogy a Te eseted egyezik a fenti példákban felsorolttal, ugyanakkor az Itv. 46.§ – 48§ között mindenre megleled a választ 😉

Perújítás illetéke

Nos a perújítás az egy speciális jogorvoslati lehetőség. Mielőtt az illetékéről beszélnék, ezért inkább szeretném azt megemlíteni, hogy egyáltalán erre a jogorvoslati formára mikor van lehetőség.

A perújítási eljárás a bírósághoz benyújtott perújrafelvételi kérelemmel (perújítási kérelemmel) indul meg.

Az alábbi opciók közül legalább az egyiknek fent kell állnia ahhoz, hogy perújításnak helye legyen :

  1. Olyan új tényre, bizonyítékra, jogerős bírói vagy más határozatra hivatkozik a fél, amelyet a bíróság a perben nem bírált el, pedig ilyen elbírálás esetén a perújító félre kedvezőbb ítélet született volna; Ezekben az esetekben csak akkor lehet perújítással élni, ha az említett tényt, bizonyítékot, határozatot a perújító a korábbi eljárás során önhibáján kívül nem érvényesíthette.
  2. A bíró, a másik fél vagy más, perben közreműködő személy által elkövetett bűncselekmény miatt lett a perújító fél pervesztes; perújításra adhat okot tehát, ha a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak bűncselekménye miatt, a törvény ellenére lett pervesztes. Ebben az esetben perújításnak csak akkor van helye, ha a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok (pl. elkövető halála, elévülés) zárta ki.
  3. A perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak.

A fenti három pontból tehát látható, hogy a perújítás eléggé ritka jelenség. Ha azonban a feltételek fennállnak, akkor az eljárás során az illeték az illeték törvény szerint alakul, tekintet nélkül arra, hogy a perújítással megtámadott alapeljárásban milyen teljesített illetékfizetések voltak.

Perújítás határideje!

A jogerős ítélettel szemben perújításra 6 hónapig van lehetőség, vagy a perújítás alapjául szolgáló bizonyíték tudomásszerzésétől számított 6 hónapig. Viszont a jogerős bírósági ítélet kiadásától számított 5 év elteltével a perújítás lehetősége megszűnik!

Felülvizsgálat illetéke 

Érdemi határozattal, ítélettel szemben

A felülvizsgálati illeték az illetékalap utáni 10% de legalább 50 ezer forint és legfeljebb 3 és félmillió forint. Ez következik az Itv. 50§ (1) bekezdésének rendelkezéséből.

Felülvizsgálati kérelem illetéke végzéssel szemben

Az Itv. 50§(1) által meghatározott és kiszámított illeték fele, de minimum 20 ezer forint és legfeljebb 1 millió kétszázötvenezer forint lehet.

Jogerős ítélettel szemben a felülvizsgálati kérelem benyújtására a hatályos Pp. 412§ (1) alapján 45 napon belül van lehetőség!

 

📣 Ha megosztanád írásom ⬇️
Twitter, Facebook, VKontakte, Buffer, LinkedIn,

Szólj hozzá!