Proof of History kripto konszenzus mechanizmusról

Hogyan működik a PoH – Proof of History konszenzus mechanizmus❓

ℹ️ A Proof of History konszenzus mechanizmust több 🔗 kripto témámban is érintettem már, ezért itt most részletezem mit érdemes erről tudni.

✔️ Így első rátekintésre a főbb jellemzők ismertetése :


  • Ez a Proof of History egy újszerű konszenzusos mechanizmus, amelyet a blokkláncok biztonságának és hatékonyságának biztosítására terveztek.


  • A Solana Labs fejlesztette ki, és a Solana Blockchain hálózatban használják.


  • Az előzmények bizonyítása a Verifiable Delay Function (VDF) nevű kriptográfiai függvényt használja az időbélyegek generálására a blokklánc minden egyes blokkjához.


  • A VDF-et számításigényesnek tervezték, ami megnehezíti a támadók számára az időbélyegek manipulálását.


  • A VDF által generált időbélyegek a Blockchain blokkjainak rendezésére és megváltoztathatatlanságuk biztosítására szolgálnak.


  • Lehetővé teszi, hogy a Solana magas tranzakciós sebességet érjen el, a hálózat másodpercenként több mint 65 000 tranzakció feldolgozására képes.


  • Az előzmények bizonyítása szükségtelenné teszi a megbízható időforrást, mivel bárki függetlenül ellenőrizheti a VDF által generált időbélyegeket. A Proof of History csökkenti az támadások kockázatát is, amelyek akkor fordulhatnak elő, amikor a támadók megpróbálják átjátszani a tranzakciókat az egyik blokkláncról a másikra.


👏 Egy ígéretes innováció a blokklánc térben, amely fokozott biztonságot és hatékonyságot kínál a decentralizált hálózatok számára.

🤔 Témafelvezető gondolataim

A blokklánc technológia forradalmasította a bizalomról és a biztonságról való gondolkodásunkat az intenzíven fejlődő digitális térben.

Egyik zsenialitása, hogy lehetővé tette a decentralizált hálózatok közvetítők nélküli működését, azaz nincs szükség a megoldásokhoz egy amúgy feleslegesen jelenlévő és csak sarcolni kívánó harmadikra 😉

Koncepció a hatékonyság

A blokklánc-hálózatok legfontosabb kihívása azonban a méretezhetőség, különösen akkor, ha számos tranzakciót gyorsan és biztonságosan kell feldolgozni. Itt jön képbe a Proof of History (PoH). Ez a Verifiable Delay Function (VDF) nevű kriptográfiai függvényt használja, hogy időbélyegeket generáljon a blokklánc minden egyes blokkjához. Ezen időbélyegek megváltoztathatatlanságának és hitelességének biztosításával a PoH jelentősen javíthatja a blokklánc-hálózatok hatékonyságát és biztonságát, különösen amikor nagy tranzakciókra, gyors átviteli sebességre van szükség.

A Proof of History működési hatékonyságát tekintve hamarosan a decentralizált pénzügyi rendszerek fejlesztése során alkalmazott elsődleges konszenzusmechanizmusnak tekinthető. A Web3-alapú DApp ökoszisztémák kultúrája növeli a PoH fontosságát a blokkláncok fejlesztői számára.

Ez az ✍️ írásom kísérletet tesz, hogy érthetővé tegye a Proof of History fogalmát, működését, előnyeit és a blokklánc-ipart átalakító potenciálját. 👇

Mi az a Proof of History❓

A PoH egy újszerű konszenzusos mechanizmus, amelyet Anatolij Jakovenko, a Solana Labs alapítója fejlesztett ki. A koncepció pedig az, hogy az események sorrendje ugyanolyan fontos, mint maguk az események egy blokklánc- hálózatban. Az események sorrendjének bizonyítása elengedhetetlen a hálózat integritásának megőrzéséhez. Ennek elérése érdekében egy kriptográfiai Verifiable Delay Function (VDF) segítségével állít elő időbélyeget a blokklánc minden egyes blokkjához.

A VDF-et késleltetés- és direkt kemény memória feltételrendszerhez tervezték, ami megnehezíti a támadók számára az időbélyegek manipulálását. A generált időbélyeg ezután beépül a blokklánc egyes blokkjaiba, ellenőrizhető és megváltoztathatatlan rekordot biztosítva a tranzakciók sorrendjéről. A PoH gyors véglegesítést tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy ha egy blokkot hozzáadunk a blokklánchoz, az véglegesnek minősül, és nem vonható vissza.

A PoH - Proof of History a Solana elsődleges kripto konszenzus mechanizmusa.

A Proof of History mechanizmust elsősorban a 🔗 Solana Blockchain hálózatban használják, amelyet úgy terveztek, hogy rendkívül skálázható legyen, és másodpercenként több ezer tranzakció feldolgozására képes. A blokklánc fenntartásához szükséges tárhely és sávszélesség csökkentésével a PoH javíthatja a Solana hálózat hatékonyságát és sebességét, miközben biztonságos és ellenőrizhető tranzakciókat nyújt.

Miben különbözik a Proof of History a munka (PoW) vagy a tétigazolás (PoS) mechanizmusaitól?

Különbségek az eddigi hagyományos konszenzus mechanizmusokhoz képest 👇

Számítási teljesítmény/tét

A 🔗 PoW és 🔗 PoS megköveteli a résztvevőktől, hogy jelentős számítási teljesítménnyel vagy részesedéssel rendelkezzenek a hálózatban ahhoz, hogy részt vegyenek a konszenzusos folyamatban. Nem ez a helyzet a PoH esetében, amely kizárólag a VDF-re támaszkodik az időbélyegek generálásához.

Véglegesség

A PoH gyors véglegesítést kínál, ami azt jelenti, hogy miután egy blokkot hozzáadtak a blokklánchoz, az abban a pillanatban véglegesítésre kerül, és nincs mód a véglegesítés visszaállítására. Az előbb említett két konszenzus mechanizmus a valószínűségi véglegességen alapul, ami azt jelenti, hogy mindig van egy kis esély arra, hogy egy blokkot megfordítanak vagy érvénytelenitenek.

Tárhely- és sávszélesség-követelmények

A PoH jelentősen csökkenti a blokklánc-hálózat fenntartásának tárhely- és sávszélesség-szükségletét. Ennek az az oka, hogy minden blokknak csak kis mennyiségű adatot kell tárolnia, beleértve az előző blokk hash-jét és a VDF által generált időbélyeget.

A PoH alkalmazhatósága

Viszonylag még mindig új konszenzus mechanizmusnak számít és teret hódít magának a blokkláncok világában. Bár jelenleg csak néhány példa van arra, hogy vállalatok és hálózatok használnak PoH-t,

✅ ennek a mechanizmusnak a lehetséges felhasználási esetei jelentősek. 👇

 • Nem ismétlem magam a fentiekben említettem már a Solana-t, bár mint tudjuk ez nem is lehet más mint megjelenésének kiindulópontja. A Solana számára ez az elsődleges konszenzus mechanizmus.
 • Az 🔗Arweave egy decentralizált tárolóhálózat-vállalat, amely PoH-t használ. Az Arweave bejelentette, hogy ezt a konszenzus mechanizmust integrálja , hogy javítsa tárolási és visszakeresési folyamatait, miközben megőrzi a biztonságot és az adatok integritását.
 • Említett cégeken kívül a PoH-t más blokklánc alapú projektek fejlesztésében is felhasználták. Ilyen projekt a 🔗Chainlink, egy decentralizált oracle hálózat, amely biztonságos és megbízható adatátvitelt biztosít az intelligens szerződésekhez.

Esetleges jövőkép a Proof of History számára

Noha a jelenlegi példák a témámat érintő konszenzus mechanizmust használó vállalatokra korlátozott, a jövőben számos lehetséges felhasználási eset kínálkozik még.

Ilyen lehet például a digitális identitás területe

Használata ugyanis megváltoztathatatlan és ellenőrizhető időbélyegek generálására biztonságos és decentralizált digitális azonosítórendszert hozhat létre, amely ellenáll a manipulációnak és a csalásnak. Ennek messzemenő hatásai lehetnek az olyan iparágakban, mint

 • a pénzügy,
 • az egészségügy
 • vagy az e-kereskedelem.

Egyéb felhasználási esetek

 • Másik lehetséges felhasználási területe az ellátási lánc menedzsmentje. Átláthatóbb és biztonságosabb ellátási lánc hálózat létrehozása lehetséges a használatával az áruk és termékek eredetiségének nyomon követésére és ellenőrzésére. Ez jelentős hatással lehet az olyan iparágakra, mint az élelmiszer-biztonság és a gyógyszeripar, ahol kulcsfontosságú a termékek eredetének és eredetiségének nyomon követésének és ellenőrzésének képessége.

Ennél a felhasználási esetnél ☝️ jegyzem meg, hogy például az 🔗XYO hálózatnak a 🔗Proof of Origin konszenzus mechanizmussal ugyan teljesen más módszerrel, de átfedésben lévő törekvése van.

 • A PoH a decentralizált finanszírozásban (DeFi) is használható. Segítségével hatékonyabb és biztonságosabb DeFialkalmazások hozhatók létre, amelyek jobb pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak a felhasználóknak.

Lehetséges felhasználási területei tehát elég változatosak lehetnek. Ahogy a blokklánc-technológia fejlődik, valószínűleg több vállalat és hálózat fogja megvizsgálni ennek a konszenzus mechanizmusnak a lehetőségeit is.

A továbbfejlesztett tárolási és visszakeresési folyamatoktól a biztonságos és decentralizált digitális azonosítórendszerekig a PoH számos iparágat forradalmasíthat, és nagyobb hatékonyságot, biztonságot és átláthatóságot hozhat a blokklánc ökoszisztémában.

Érdekes lehet azért az esetleges hátrányait is elemezni

Kezdjük azzal a korlátozással, hogy megbízható időforrásra van szükség a működéséhez. Ez azt jelenti, hogy a PoH-mechanizmus által generált időbélyegek csak annyira biztonságosak és megbízhatóak, mint a generálásukhoz használt időforrás. Ha az időforrás sérült vagy pontatlan, az alááshatja a teljes rendszer biztonságát és integritását.

Másik lehetséges hátránya, hogy több számítási erőforrást igényelhet, mint más konszenzusos mechanizmusok, például a tét igazolása – proof of stake, amire már hivatkoztam. Ennek az az oka, hogy a PoH nagy mennyiségű adat előállítását és ellenőrzését foglalja magában, ami számításigényes lehet❗

Az időbélyeg pontosságához fűződő garanciarendszer, csökkentheti a decentralizációt

A nagyobb számításigény potenciálisan korlátozhatja a PoH-alapú hálózatok méretezhetőségét, és kevésbé hozzáférhetővé teheti őket a blokklánc ökoszisztéma kisebb szereplői számára.

Mivel megbízható időforrást igényel, a kisebb szereplők számára nehezebb lehet a hálózatban való részvétel és a tranzakciók érvényesítése❗

Ez olyan helyzethez vezethet, amikor kis számú entitás jelentős ellenőrzést gyakorol a hálózat felett, ami alááshatja a rendszer decentralizációját és biztonságát. Így nem biztosítják a szükséges decentralizált ökoszisztémát.

Ezután jönnek a PoH környezeti hatásaival kapcsolatos aggályok. Mivel a PoH további számítási erőforrásokat igényel, magas energiafogyasztással és szénlábnyommal járhat. Ez kevésbé vonzóvá teheti a környezettudatos felhasználók számára, és bizonyos joghatóságokban akár szabályozási aggályokhoz is vezethet.

🤔 Összegző gondolataim

Minden konszenzus mechanizmus rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. Mielőtt egy vállalkozás kiválasztja a stratégiájának megfelelő konszenzus mechanizmust, érdemes az előnyöket és a hátrányokat mérlegre tennie.

Az innovációnak köszönhetően újabb konszenzus mechanizmusok mindig lesznek. Létrejöttük oka pedig egyszerű. Jobb alternatívát szeretnének nyújtani. 😊

Amit a cikkembe belecsempésztem, amikor a felhasználási eseteket néztem és rámutattam egy átfedésben lévő törekvésre, nos tipikusan a termékeredet és nyomon követhetőség kérdésében értelemszerűen számomra az szimpatikusabb. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy óriási jelentőséggel bír az is, hogy milyen egy konszenzus mechanizmus felhasználási aránya a kriptopiac domináns résztvevőinek berkeiben.

📣 Ha megosztanád írásom ⬇️
Twitter, Facebook, VKontakte, Buffer, LinkedIn

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük